Stavebné remeslá našich predkov

od 1. 10. 2019

Stavebné remeslá našich predkovMilí priatelia,

srdečne Vás pozývame na edukačný program Stavebné remeslá našich predkov, ktorý sa v Múzeu slovenskej dediny bude uskutočňovať po dohode pre objednané skupiny od 1. 10. 2019. 

Ľudová stavebná kultúra predstavuje významnú zložku tradičnej materiálnej kultúry. Obsahuje stavebné prejavy a stavebné objekty formované predstavami, názormi, potrebami, požiadavkami a tradíciou.

Čo sa používalo ako stavebný materiál, čím sa prikrývala strecha, čo tvorilo súčasti interiérov obydlí z prelomu 19. a 20. storočia, sa dozviete so svojou triedou v rámci cezhraničného projektu Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Viac informácií: 
PhDr. Anna Kiripolská 
anna.kiripolska@snm.sk 
tel.: +421 43 24 58 112


Potrvá ešte
prebieha

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt