Beskyde, Beskyde

12. 5. 2019, 10:00 - 16:05

Beskyde, Beskyde

Nezmeškajte ďalšiu zo špeciálnych regionálnych nedieľ v Múzeu slovenskej dediny. V nedeľu 12. mája 2019 v čase od 10.00 do 16.00 hod. sme pripravili podujatie Beskyde, Beskyde, ktoré Vám priblíži tradičnú kultúru, folklór, zvyky a ľudovú umeleckú výrobu prihraničných regiónov Javorníkov a Beskýd.

Podujatím Vás bude sprevádzať Spevácka skupina Javorník zo Štiavnika, ktorá v programe o 11.00, 12.30 a 14.00 hod. predstaví hudobný folklór svojich predkov zo Štiavnickej doliny.

Taktiež budú pripravené ukážky rôznych výrob a remesiel z prezentovanej oblasti. Od ľudovoumeleckých výrobcov a remeselníkov sa dozviete viac o drotárstve, figurálnom rezbárstve či výrobe štiepaných holubičiek. Tesári z Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm priblížia tesárske a šindliarske technológie.

Nezabudli sme ani na detských návštevníkov. Pre nich budú o 10.30, 12.00 a 14.30 hod. pripravené ukážky dobového vyučovania v škole z Petrovíc.

V drevenom kostole z Rudna sa bude o 13.30 hod. konať rímskokatolícka svätá omša.

Podujatie je realizované v rámci cezhraničného projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Bližšie informácie:
Mgr. Tatiana Kadlecová, tatiana.kadlecova@snm.sk, 043/24 58 112