Kalendárium podujatí 2017

od 17. 1. 2017, 15:45 do 10. 12. 2017, 16:00

Kalendárium podujatí 2017

26. február
Už sa fašiang kráti
Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.

Shrovetide Will Be Over Soon
Shrovetide walk-about with traditional masks, burying of the contrabass and other Shrovetide entertainment.

9. apríl
Veľká noc na dedine
Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.

Easter in the Countryside
Traditional spring customs and rituals presented by children´s folk groups, Easter customs, Easter egg decoration.

30. apríl
Láska na dedine
Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.

Love in the Countryside
Erecting of the Maypoles and love customs presented by folk groups and ensembles.

14. máj
Te prindžaras amen / Spoznajme sa
Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.

Te prindžaras amen / Let's Get to Know Each Other
Folk traditions, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia.

28. máj
Detská nedeľa
Vystúpenie detských folklórnych súborov, putovanie rozprávkou, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov.

Children's Sunday
Children folk groups' performances, a stroll through fairytale and other attractions for children.

11. jún
Turčianske slávnosti folklóru
33. ročník folklórneho festivalu Turca - festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby.

Turiec Folklore Festival
The 33rd anniversary of the Turiec region´s folklore festival. Traditional crafts and handicrafts presentation.

24. jún
Na svätého Jána
Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.

St. John´s Day
Presentation of customs connected with the summer solstice.

9. júl
Turčianska harmonika
15. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a susedných regiónov.

Turiec Harmonica

The 15th year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and neighbouring regions.

23. júl
Ľanová nedeľa
Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.

Flax Sunday
Processing of a flax fibre and sheep wool, rustic clothing in the context of traditional culture.

13. august
Liptovská nedeľa
Tradičná kultúra, folklór, zvyky a ľudová umelecká výroba regiónu Liptov.

Liptov Sunday
Traditional culture, folklore, customs and crafts of the Liptov region.

27. august
Dožinky
Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín.

Harvest Festival
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.

10. september
Človek a príroda
„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.

The Man and Nature
Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.

24. september
Michalský jarmok
Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.

St. Michael´ s Fair
Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.

15. október
Keď sa zima opýta
Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky zemiakových jedál.

When the Winter Asks You
Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, tasting potato foods.

10. december
Vianoce na dedine
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.

Christmas in the Countryside
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.


INFORMÁCIE PRE VÝROBCOV A KONTAKTY (PDF, 393,2 kB) na organizátorov