Ľanová nedeľa

12. 8. 2018, 10:00 - 16:00

Ľanová nedeľa

Spoznajte činnosti, ktoré v minulosti sprevádzali každodenný život domácností pri výrobe a údržbe textilu. V Múzeu slovenskej dediny sa na podujatí Ľanová nedeľa dňa 12. augusta 2018 dozviete, ako sa v minulosti priadli nite, tkali koberce či prala bielizeň.

Folklórna skupina z Podhradia predstaví domáce práce – napríklad obšívanie kobercov, háčkovanie koberčeka z nastrihaných handier, vyšívanie či šitie na šliapacom stroji – starej „Singerke", ktorú si budete môcť aj vyskúšať.

Folklórna skupina Prameň z Dubového Vás zoznámi so spôsobom, akým sa bielilo ľanové plátno na slnku a ukáže, ako sa v minulosti rajbali koberce, pral odev a bielizeň v koryte a v ručnej drevenej práčke.

Pri prehliadke krojov z viacerých slovenských regiónov predvedie a vysvetlí Folklórna skupina Lysec z Belej-Dulíc okrem iného i to, čo je „ľajblík", "rukávce" „kosička" a predstaví aj iné súčasti ľudového odevu z viacerých kútov Slovenska.

Okrem vystúpenia folklórnych kolektívov priblížia rôzne techniky spojené s textilom aj ľudovo-umeleckí výrobcovia a remeselníci, ktorí predvedú i rôzne názorné ukážky. Okrem iného nebudú chýbať ani ukážky pradenia ľanovej nite z kúdele či ukážky tkania na tkáčskom stave. Pri ukážkach sa dozviete, ako vyzerá vretienko alebo tkáčsky člnok, čo je šteť a trlica.

Počas programu, ktorý bude trvať od 10.00 do 16.00 hod., sa budete môcť v tvorivých dielňach naučiť dnes už zabudnuté tkáčske techniky. Vyskúšate si tkanice zhotovené na krosienkach, špuľke, doštičke či vlastných prstoch, budete si môcť zhotoviť koberček na stolových krosienkach či vyskúšať zápästkovú techniku.
Počas celého dňa bude vyhrávať Podhradská muzika.

V čase o 13.30 hod sa bude konať v drevenom kostole z Rudna rímskokatolícka svätá omša.

Podujatie je realizované v rámci cezhraničného projektu „Pri ceste na dedine" – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní č. PL-SK 01.01 00-120070/16-00 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Kontakt pre bližšie informácie:
Ing. Jaroslava Ďurdíková
tel.: 043/24 58 111, 0908 615067
jaroslava.durdikova@snm.sk

lanova nedela muzeum slovenskej dediny