Ľanová nedeľa – od ľanového semienka k hotovému odevu

9. 8. 2020, 10:00 - 16:00

Ľanová nedeľa – od ľanového semienka k hotovému odevu

Od ľanového semienka k hotovému odevu viedla dlhá cesta. Ako sa v minulosti vyrábal textil či ako sa bolo treba starať o odev sa dozviete na podujatí Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny dňa 9. augusta 2020.

Ľanová nedeľa na Facebooku

V programoch „Bielenie plátna" a „Podhradské novoty" ukáže Folklórna skupina z Podhradia, aké zvyky sa dodržiavali pri bielení plátna a ako sa do Podhradia dostal prvý šijací stroj.

Folklórna skupina Podšíp zo Stankovian Vám predvedie postupy pri praní a žehlení textilu v minulosti – napríklad rajbanie kobercov, ručné pranie v koryte na „rumpli" alebo v ručnej drevenej práčke, hladenie bielizne žehličkou na uhlíky či ručným stolovým mangľom.

S ľudovým odevom z rozličných kútov Slovenska a jeho súčasťami Vás zoznámi Folklórny súbor Lysec z Belej-Dulíc. Počas celého dňa bude vyhrávať Podhradská muzika.

Počas programovej nedele od 10.00 do 16.00 hod. Vám predstavíme práce pri spracovávaní ľanu – od česania a trepania po tkanie plátna na krosnách. Pri ukážkach sa dozviete, ako vyzerá vretienko alebo tkáčsky člnok, čo je šteť či trlica a mnoho iných nástrojov, ktoré sa pri zhotovovaní textilu používali.

Pre najmenších návštevníkov bude pripravená tvorivá dielňa, kde si budú môcť vyrobiť tkanice na krosienkach, „špuľke", doštičke alebo na prstoch, utkať koberček na stolových krosienkach, vyskúšať zápästkovú techniku, plstenie vlny a odtlačky na ľanové obrúsky.

O 13.30 hod. sa v drevenom kostole z Rudna uskutočnia ev. a. v. služby Božie.

Podujatie bude prebiehať v zmysle protiepidemiologických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Prosíme Vás o trpezlivosť a pochopenie pri dodržiavaní opatrení a maximálneho počtu návštevníkov, ktorý je obmedzený. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.


Bližšie informácie:
Ing. Jaroslava Ďurdíková, jaroslava.durdikova@snm.sk, 043/24 58 115, 0908 615 067