Spracovanie a využitie slamy ako strešnej krytiny

od 24. 8. 2019, 09:00 do 25. 8. 2019, 16:00

Spracovanie a využitie slamy ako strešnej krytinyWorkshop SPRACOVANIE A VYUŽITIE SLAMY AKO STREŠNEJ KRYTINY (DOCX, 1,0 MB) sa uskutoční v dňoch 24. 8. 2019 – 25. 8. 2019
v rámci cezhraničného projektu
„Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd"
spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
v Múzeu slovenskej dediny, Jahodníckych hájoch v Martine.

Zameranie workshopu:
Výmena skúseností a remeselných zručností z oblasti spracovania a využitia slamy ako strešnej krytiny.
- 24. 8. 2019 – odborné prednášky z oblasti spracovania a využitia slamy ako strešnej krytiny
- 25. 8. 2019 – prezentácia nástrojov, ukážky rôznych techník a spôsobov viazania slamy do došiek a ukážky priväzovania došiek na strešnú konštrukciu v rámci aktivizovaného prezentačného podujatia Dožinky

Účasť na workshope je bezplatná.

Záujemcom môžeme zabezpečiť obed (na vlastné náklady), cena obedu je 5 € / deň.

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sám a na vlastné náklady.

PRIHLÁŠKA - prednášajúci (DOCX, 1,0 MB)
PRIHLÁŠKA - účastník (DOCX, 1,0 MB)

Registrácia účastníkov je do 21. 8. 2019 prostredníctvom zaslanej prihlášky. Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať na e-mailovú adresu simona.jassova@snm.sk. V prípade organizačných záležitostí kontaktujte Mgr. Tatianu Kadlecovú na e-mailovej adrese tatiana.kadlecova@snm.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

(pozvánka + krátke info na stiahnutie (DOCX, 1,0 MB))