Te prindžaras amen - Spoznajme sa navštívia skvelí hudobníci

13. 5. 2018, 10:30 - 15:30

Te prindžaras amen - Spoznajme sa navštívia skvelí hudobníci

V nedeľu 13. mája 2018 sa v martinskom Múzeu slovenskej dediny uskutoční 16. ročník festivalu rómskej hudby, tanca, remeselnej zručnosti a výtvarnej tvorivosti. Podujatie Te prindžaras amen – Spoznajme sa pripravuje Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.
Bohatý program 16. ročníka podujatia bude predovšetkým v znamení hudby a spevu. Predstavia sa Vám známi interpreti a zoskupenia, v ktorých produkcii sa snúbi láska a úcta k rómskym tradíciám s vplyvmi, ktoré by sme mohli považovať v súvislosti s rómskou hudbou a spevom za nové či netradičné.
Sendreiovci a Kokavakere lavutára sú známi nielen na Slovensku, ale ich meno má zvuk aj ďaleko za hranicami. Rómska hudba v ich podaní znela v pražskej Lucerne, v synagógach v poľskej Wroclavi a nórskom Osle, v Berlínskom divadle a dokonca v slávnej Carnegie Hall v New Yorku. Účinkovali na mnohých podujatiach, festivaloch, v televíznych programoch. Podieľali sa na hudobnej produkcii českého filmu ROMING a vďaka hudobnému skladateľovi Hansovi Zimmerovi aj filmu Sherlock Holmes 2: Hra tieňov režiséra Guya Ritchieho. Sú im blízke aj atypické úpravy a prezentácia rómskej hudby – príkladom sú hudobné projekty so skupinou Para a Moja reč či vystúpenia so Štátnym komorným orchestrom Žilina a projekt Le Orchestroha.
Barbora Botošová patrí k najtalentovanejším husľovým virtuózom u nás. V roku 2008 založila kapelu Bohémiens, je členkou zoskupenia Violin orchestra Bratislava, ktoré vedie jej otec – umelecký vedúci a aranžér Eugen Botoš st. V zoskupení pôsobí spoločne aj so svojim bratom Eugenom Botošom ml. Nie je len vynikajúcou interpretkou, venuje sa aj úpravám, aranžovaniu a skladaniu hudby. Participovala na projekte s režisérom Jurajom Kiliánom ako spoluautorka a autorka hudby k filmovej trilógii poviedok s názvom Intrigy. Venuje sa aj komornej hudbe. Pôsobí v rôznych komorných zoskupeniach, napríklad The Ladies – duo s harfou alebo duo s gitarou, trio alebo kvarteto. V roku 2013 založila kvarteto Women Rebels, kde pôsobia študentky a absolventky VŠMU. Od roku 2010 pôsobí v organizácii Divé maky ako umelecká vedúca, lektorka a dramaturgička koncertov.
Karin Sarkisjan je výnimočná klaviristka, skladateľka a speváčka arménskeho pôvodu, ktorej učarovala okrem arménskej, židovskej i rómska hudba a spev. Okrem skladania vážnej hudby sa venuje aj spevu – žánrovo sa jej repertoár blíži k world music. Aranžuje ľudové piesne pre rôzne nástrojové obsadenia, alebo sa sama sprevádza na klavíri. Zúčastňuje sa hudobných projektov ktoré nadväzujú na ľudové hudobné tradície a ktorých výstupy sa pohybujú na pomedzí viacerých hudobných žánrov. Účinkuje tiež so zoskupeniami Balkansambel zo Žiliny, Bašavel z Banskej Bystrice, Shum Davar z Prahy, Kaschauer Klezmer Band z Košíc a mnohými ďalšími. V súčasnosti je hosťujúcou speváčkou skupiny Preßburger Klezmer Band z Bratislavy. Vďaka sýtosti a výrazovej plnosti hlasu a sile prednesu získavajú tradičné rómske piesne v jej interpretácii nový rozmer. Vystúpi spoločne s Barborou Botošovou.
Martinská kapela Gypsy Roman patrí k domácim nositeľom regionálnych podôb nielen tradičnej rómskej hudby, ale aj jej súdobých podôb, obľúbených mladou generáciou.
Rómsky súbor Terňi voďi – Mladá duša založili žiaci Súkromnej spojenej školy z Kežmarku. Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok patrí k vzdelávacím inštitúciám na Slovensku, ktoré nešíria len vzdelanie v rôznych učňovských odboroch, ale kladú dôraz aj na poznanie dejín, kultúry a jazyka vlastného etnika. Jej žiaci s vyučujúcimi predvedú remeselnú zručnosť pri práci s drevom, kovom, ukážky textilnej výroby, ako aj výsledky svojej práce. Divácky atraktívnou bude určite módna prehliadka tradičných odevov, historických kostýmov a súčasnej módnej kolekcie, ktorú pomáhali navrhnúť a šili žiaci školy.

Pre návštevníkov bude sprístupnená výstava diel rómskych neprofesionálnych výtvarníkov zo zbierok Múzea kultúry Rómov na Slovensku.
Celodenne bude sprístupnená expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku s možnosťou účasti na odborných lektorovaných prehliadkach. V priestoroch múzea sa budú premietať aj vybrané dokumentárne filmy.
Pre detských návštevníkov bude pripravený program v tvorivej dielni, v ktorej sa okrem iného budú môcť naučiť vyrábať tradičnými spôsobmi tzv. cigánske tkanice.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu.

Kontakt pre bližšie informácie:
Mgr. Adriana Daneková
email: adriana.danekova@snm.sk
tel.: 0908 902 650, pokladňa: 043/24 58 116

te prindzaras amen muzeum slovenskej dediny