U nás v Turčeku

11. 5. 2014, 10:00 - 16:00

U nás v Turčeku

Nevadí, že nepoznáte roľníka Vincenta Rusnaka, ani jeho manželku Alžbetu, či ich deti. Od nedele 11. mája 2014 Vás prostredníctvom nich pozýva spoznať Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, ako bývalo nemecké obyvateľstvo z okolia Kremnice koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

Múzeum slovenskej dediny v nedeľu 11. mája 2014 na podujatí U nás v Turčeku (Pei-uns i Tüez) slávnostne sprístupní svojim návštevníkom dom z Horného Turčeka, ktorý bol pôvodne postavený koncom 18. storočia. Počas dňa predstaví tradičnú kultúru karpatských Nemcov Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov prostredníctvom výstavy a prednášky o tejto menšine na Slovensku.

Folklórna skupina z Turčeka predvedie staré tance a tradície spojené so svadbou v Turčeku a Detský folklórny súbor Turiec predstaví detské hry z tejto obce. Počas programu bude koncertovať ľudová hudba z Turčeka. V rámci podujatia, ktoré sa bude konať od 10.00 do 16.00 h., sa predstavia obyvatelia obce Turček, ktorí priblížia ľudovú a umeleckú výrobu – paličkovanie, drôtovanie, umelecky zhotovené vypaľované obrazy z dreva, olejomaľby a výtvarnú tvorbu vo svojej obci. Výrobky budú spolu s tradičným odevom, publikáciami a spomienkovými predmetmi súčasťou výstavy, ktorú zároveň doplní informačná panelová výstava SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov.

Podujatie pripravilo Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov a Obec Turček. Program je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2014.

Program dňa:
10.30 – 1. pásmo programu DFS Turiec a FSk z Turčeka
11.30 – slávnostné otvorenie objektu z Turčeka
12.30 – 2. pásmo programu DFS Turiec a FSk z Turčeka
13.30 – kapucínska r. k. sv. omša v kostole z Rudna
14.30 – 3. pásmo programu DFS Turiec a FSk z Turčeka
15.30 – prednáška o karpatských Nemcoch na Slovensku

Upozorňujeme výrobcov a predajcov, že z dôvodu organizačno-technického zabezpečenia podujatia sa bude možné nahlásiť na účasť na podujatí len do 7. 5. 2014 do 15.00 hod.

Kontakt:
Mgr. Katarína Očková
tel.: 043/2458114, 0908 902 651
katarina.ockova@snm.sk