Workshop Tesárske a šindliarske technológie

od 11. 5. 2019, 09:00 do 12. 5. 2019, 16:00

Workshop Tesárske a šindliarske technológieSlovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny a Národní muzeum v přírodě – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm si Vás dovoľujú pozvať na workshop TESÁRSKE A ŠINDLIARSKE TECHNOLÓGIE, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. 5. 2019 – 12. 5. 2019 v Múzeu slovenskej dediny, Jahodníckych hájoch v Martine. Workshop sa koná v rámci cezhraničného projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd" spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Zameranie workshopu:
Výmena skúseností a remeselných zručností používaných pri stavbe a obnove objektov ľudového staviteľstva.
- 11. 5. 2019 – odborné prednášky z oblasti technológií tradičného tesárstva a šindliarstva
- 12. 5. 2019 – prezentácia pracovných nástrojov, ukážky výroby a kladenia šindľov, opracovania guľatiny, výroby tesárskych spojov a dreveného odkvapového žľabu v rámci
aktivizovaného prezentačného podujatia Beskyde, Beskyde

Účasť na workshope je bezplatná.
Záujemcom môžeme zabezpečiť obed (na vlastné náklady), cena obedu je 5 € / deň.
Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sám a na vlastné náklady.
Registrácia účastníkov je do 3. 5. 2019 prostredníctvom zaslanej prihlášky (DOCX, 1,0 MB). Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať na e-mailovú adresu simona.jassova@snm.sk. V prípade organizačných záležitostí kontaktujte Mgr. Radovana Sýkoru – radovan.sykora@snm.sk.Tešíme sa na Vašu účasť!


pozvánka na stiahnutie  (DOCX, 1,0 MB)              prihláška na stiahnutie

(DOCX, 1,0 MB)