Záverečná konferencia cezhraničného projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd“

od 4. 9. 2019, 09:00 do 5. 9. 2019, 16:00

Záverečná konferencia cezhraničného projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd“


Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum slovenskej dediny
a
Národní muzeum v přírodě
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

si Vás dovoľujú pozvať na

Záverečnú konferenciu k vyhodnoteniu cezhraničného projektu 
„Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd"

Záverečná konferencia sa uskutoční v dňoch 4. 9. 2019 – 5. 9. 2019
v rámci cezhraničného projektu

„Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd"
spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 v Múzeu slovenskej dediny, Jahodníckych hájoch v Martine. 

Zameranie záverečnej konferencie:
4. 9. 2019 – odborný seminár „Starostlivosť o drevené prvky historických konštrukcií (súčasné spôsoby diagnostiky a sanácie)": odborné prednášky zamerané na diagnostiku drevených konštrukcií, vyhodnocovanie ich stavu a stanovenie vhodnej sanácie, praktická ukážka teplovzdušnej sanácie. Odborný garant semináru: Ing. Andrea Nasswettrová, PhD., MBA a Thermo Sanace s.r.o.
5. 9. 2019 – vyhodnotenie cezhraničného projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd": prezentácia projektových aktivít realizovaných v oboch partnerských múzeách
Účasť na konferencii je bezplatná.

Záujemcom môžeme zabezpečiť obed (na vlastné náklady), cena obedu je 5 € / deň.

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sám a na vlastné náklady.

Registrácia účastníkov je do 30. 8. 2019 prostredníctvom zaslanej prihlášky (DOCX, 1,0 MB). Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať na e-mailovú adresu anna.kiripolska@snm.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 ➤ prihláška na stiahnutie  (DOCX, 1,0 MB)       ➤ program na stiahnutie (PDF, 1,4 MB)