Vstupné

rusínsky textslovenský text

Vstupné na výstavy a expozície
Základné vstupné (dospelí) (Expozícia, alebo výstava) 5 € 
Zľavnené vstupné Žiaci a študenti (s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, držitelia preukazu ITIC) 3 €
Dôchodcovia (od 65 rokov) 3 €
Školské skupiny (ZŠ,SŠ,VŠ) od 10 žiakov/študentov s lektorom 2 € / osoba
Seniorské skupiny - nad 10 návštevníkov 2 € / osoba
Skupina dospelých - nad 10 návštevníkov 4 € / osoba
Rodinné vstupné 1+2 (1 dospelý a max. 2 deti do 15 rokov) 6,00 €
Rodinné vstupné 2+3 (2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov) 9,50 €
ZŤP doprovod 1,00 €
Čestná voľná vstupenka, deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 10 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ), držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S, novinári, VIP vstupenka SNM zdarma
Lektorovanie
V slovenskom jazyku v cene vstupného
V cudzom jazyku 2 € / osoba
Vstupné - mimo otváracích hodín 
Dospelí s lektorom 6,5 € / osoba
Dospelí s lektorom v cudzom jazyku 8 € / osoba
Žiaci a študenti s lektorom 4 € / osoba
Žiaci a študenti s lektorom v cudzom jazyku 5 € / osoba
Ďalšie služby
fotografovanie vystavených exponátov (bez blesku)
* služba môže byť na základe požiadavky majiteľov exponátov z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo
z dôvodu autorských práv obmedzená
1,00 € / prístroj
Tvorivé dielne s programom pre školské skupiny 3 € / osoba

Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť min. 3 pracovné dni pred prehliadkou.