Vstupné

rusínsky textslovenský text

Vstupné na výstavy a expozície
Základné vstupné (dospelí) (Expozícia, alebo výstava) 3,00 € 
Zľavnené vstupné Žiaci a študenti (s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, držitelia preukazu ITIC) 1,50 €
Zľavnené vstupné
Dochodcovia (od 65 rokov)
1,50 €
Školské skupiny (ZŠ,SŠ,VŠ) 1,00 € /1 kultúrny poukaz na osobu
Šeniorské skupiny 1 € /osoba
Skupina dospelí 2,50 €
Rodinné vstupné 1+2 (1 dospelý a max. 2 deti do 15 rokov) 4,00 €
Rodinné vstupné 2+3 (2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov) 7,50 €
ZŤP doprovod 1,00 €
Čestná, voľná vstupenka deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ), držitelia preukazov ICOM a UNESCO,
ISIC, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR,  držitelia preukazov ZŤP, prvá streda v mesiaci
zdarma
Lektorovanie
V slovenskom jazyku 1,00  €
V cudzom jazyku 2,00  €
V slovenskom jazyku (žiaci,študenti, dôchodcovia, skupiny - školské, seniorské, dospelí) 0,50  €
V cudzom jazyku (dôchodcovia, skupina dospelí) 1,50  €
V cudzom jazyku - mimo otváracích hodín 3,00  €
Vstupné - mimo otváracích hodín (expozícia, alebo výstava)
Dospelí s lektorom v slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov) 5,00 €/osoba
Dospelí s lektorom v cudzom jazyku 6,00 €/osoba
Žiaci a študenti s lektorom v slovenskom jazyku – skupiny (min. 10 návštevníkov) 2,00 €/osoba
Žiaci a študenti s lektorom v cudzom jazyku 3,00 €/osoba
Ďalšie služby
fotografovanie vystavených exponátov (bez blesku)
* služba môže byť na základe požiadavky majiteľov exponátov z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo z dôvodu autorských práv obmedzená
1,00 € / prístroj

Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť min. 3 pracovné dni pred prehliadkou.