Individuálny výskum

 

Bádatelia sa v SNM v Martine - Etnografickom múzeum riadia Bádateľským poriadkom SNM v Martine.


Štúdium v Katalógoch:

na základe vopred dohodnutého termínu
kontakt: snmmartin@snm.sk

Štúdium v Archíve:
každý pracovný deň od 9.00 - 17.00 h.

Štúdium v Knižnici:
pondelok, utorok, štvrtok 9.00 - 12.00 h.
streda 13.00 - 17.00 h.


Elektronický katalóg Knižnice SNM-EM v Martine si môžete pozrieť tu:
http://194.160.130.195/

Návod na použitie (DOCX, 579,1 kB)___________________________________________________________________________________________

Slovenské národné múzeum v Martine každoročne vydáva Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia.

Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia C
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia CI
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia CII
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia CIII
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia CIV
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 53 (PDF, 7,2 MB)
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 54 (PDF, 4,5 MB)
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 55 (PDF, 6,1 MB)
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 56 (PDF, 9,0 MB)
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 57 (PDF, 4,7 MB)
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 58 (PDF, 5,7 MB)
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 59 (PDF, 8,7 MB)
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 60 (PDF, 5,9 MB)