Bádatelia

 

Bádatelia sa v SNM v Martine - Etnografickom múzeum riadia Bádateľským poriadkom SNM v Martine.


Štúdium v Katalógoch:

na základe vopred dohodnutého termínu
kontakt: snmmartin@snm.sk

Štúdium v Archíve:
každý pracovný deň od 9.00 - 17.00 h.

Štúdium v Knižnici:
pondelok, utorok, štvrtok 9.00 - 13.00 h.
streda 13.00 - 17.00 h.


Elektronický katalóg Knižnice SNM-EM v Martine si môžete pozrieť tu:
http://mask.snk.sk

Ak by ste si nevedeli dať rady s prístupom
:
1. kliknite na ďalekohľad pri Vyhľadávaní dokumentov
2. kliknite na "knižnica-lokácia" a zvoľte "SNM EM Martin"
3. zvoľte rešeršné prvky - vyhľadávacie položky
4. kliknite na "Hľadať"