Výstavy

Hrady Turca

od 13. 5. 2023 do 31. 10. 2023
Múzeá v Martine

Hrady Turca
Svet detskej fantázie

od 18. 4. 2023 do 1. 10. 2023
Múzeum Andreja Kmeťa

Svet detskej fantázie