Archív

Štúdium v Archíve SNM v Martine 

Archív bude od 18. októbra 2021 do odvolania otvorený v skrátených hodinách z dôvodu nutnosti priebežnej dezinfekcie priestorov: 

pondelok – utorok 9:00 – 11:15, 12:00 – 14:00 h
štvrtok 9:00 – 11:15, 12:00 – 14:00  h

Telefónne číslo: +421 43 24 54 229