Zbierkový fond múzea

Zbierkové fondy Slovenského národného múzea v Martine možno rozdeliť na zbierky spoločenskovedného charakteru a zbierky prírodovedného charakteru.

Bádatelia sa v Slovenskom národnom múzeu v Martine riadia platným Bádateľským poriadkom uvedeným tu.