Kontakty

Sídlo

Múzea Andreja Kmeťa

Ul. Andreja Kmeťa 20
P. O. BOX 155
036 01 Martin 

Korešpondenčná adresa

SNM – Múzeá v Martine

Múzeum Andreja Kmeťa
Malá hora 2
P. O. Box 155
036 80 Martin

Mgr. Andrej Bendík, PhD.
vedúci Múzea A. Kmeťa

sídlo:     Ul. Andreja Kmeťa 20             
             036 80 Martin
e-mail:   andrej.bendik@snm.sk
telefón:  +421 43 24 55 111

Kontakt 

Pokladňa múzea
telefón: +421 43 24 55 113 
e-mail:  muzeumandrejakmeta@snm.sk
web:     www.snm.sk 

Mgr. Radovan Sýkora
riaditeľ SNM v Martine

sídlo: Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin
e-mail: radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 226, +421 43 24 54 220
PhDr. Mária Halmová
zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Malá hora 2
P. O. BOX 155,
036 80 Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 231

Kontakty na zamestnancov múzea