Otváracie hodiny

Bežné otváracie hodiny:

Utorok – piatok: 9.00 – 12.00 h, 12.30 – 17.00 h, posledný vstup 16.30 h
Sobota – nedeľa: 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h, posledný vstup 17.30 h
Počas pracovného týždňa je múzeum otvorené aj počas obeda. 

Objednávanie skupín 

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov múzea Vás prosíme pri väčšom počte členov skupiny (napr. školská trieda...) dostatočne včas návštevu objednať na pokladni múzea na t. č. 043/ 24 55 113 (prípadne mailom: snmmartin@snm.sk). Objednané skupiny majú pri vstupe a prehliadke s lektorom prednosť pred neobjednanými návštevníkmi.