Planéta, na ktorej žijeme

od 30. 11. 2011 do 31. 7. 2012

Planéta, na ktorej žijeme

Od 30. 11. 2011 sprístupnilo Slovenské národné múzeum v Martine výstavu Planéta, na ktorej žijeme, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum v Bratislave a Geologický ústav Slovenskej akadémie vied so spolupracujúcimi inštitúciami.

Čo všetko vieme o Zemi? Je to tretia planéta od Slnka, jediná, na ktorej je život... Ako vznikala? Je sopka priamym spojením s jej jadrom? Rastú ešte Himaláje? A čo naše hory? Mení sa ich výška? Aké živočíchy žili v minulosti na našej planéte?

Na mnohé z otázok, na ktoré by sme chceli vedieť odpoveď sa môžeme dozvedieť na tejto výstave. Jednotlivé časti výstavy predstavujú našu planétu a jej štyri základné geosféry – litosféru, hydrosféru, atmosféru a biosféru vo vzájomných súvislostiach.

Množstvo textov, fotografií, schém, modelov a obrázkov poskytne dostatok priestoru na vytvorenie si predstavy, ako asi vyzerá naša planéta vo svojom vnútri, ako prebiehal jej vývoj, aké procesy spôsobujú zemetrasenia, na ktorých miestach vznikajú sopky, ako môžu vznikať pohoria. Takmer 3 metre veľký rez Zeme priblíži návštevníkom základné deje v zemskom telese, ktoré ovplyvňujú podmienky aj na povrchu. Zaujme aj funkčný model sopky a vystavené sopečné horniny, ktoré dokumentujú aktívne zóny Zeme.

Vznik biosféry a jej zmeny približuje vývoj života v štyroch geologických obdobiach – predkambriu, paleozoiku, mezozoiku a kenozoiku. Okrem originálnych skamenelín je táto časť výstavy doplnená aj modelmi a odliatkami, napríklad najstaršieho mnohobunkového spoločenstva – ediakarskej fauny, karbónskej vážky s rozpätím krídiel až 75 centimetrov, ojedinelým nálezom stôp dinosaurov zo Slovenska.

Súčasťou výstavy je aj niekoľko novovytvorených animácií, ktoré zobrazujú napríklad geologický vývoj štiavnického stratovulkánu, more ako prostredie pre vznik života, vyhynutie dinosaurov alebo príčiny klimatických zmien na Zemi.

 

Kontakt pre ďalšie informácie:

 

Mgr. Bendík Andrej, PhD.
andrej.bendik@snm.sk
tel: +421 43 245 42 40

 

 

K výstave pripravili pracovníci Slovenského národného múzea v Martine sériu prednášok. Ich aktuálnu ponuku môžete sledovať tu.