Informácie pre návštevníkov

Vážené návštevníčky a návštevníci,

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 206, Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok č. 207 a Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 208, s platnosťou od 17. mája 2021

Vás žiadame o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:

1. Vstup do múzea a celý pobyt vo vnútorných priestoroch je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou, s výnimkami podľa § 2 ods. 2 a § 3 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 206. Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím. Prekrytie horných dýchacích ciest sa vyžaduje aj pri hromadnom podujatí, a to aj v exteriéri.

2. Povolené sú hromadné prehliadky expozícií a výstav v skupine do 30 osôb. Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.

3. Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky.

4. Platba v špecializovaných múzeách Slovenského národného múzea v Martine je možná len v hotovosti.

5. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.

6. Dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea.

Ďakujeme za pochopenie!


___________________________________________________________________________

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci.