Informácie pre návštevníkov

Vážené návštevníčky a návštevníci,

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 237, Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok č. 240 a Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 241

Vás žiadame o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:

1. Vstup do múzea a celý pobyt vo vnútorných priestoroch je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom, s výnimkami podľa § 2 ods. 2 a § 3 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 237. Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím. Prekrytie horných dýchacích ciest sa vyžaduje aj počas hromadného podujatia – v interiéri respirátorom, v exteriéri rúškom.

2. Do múzea je umožnený vstup aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným. V tom prípade sú umožnené len individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy. Maximálny počet návštevníkov nachádzajúcich sa v budove je:
Etnografické múzeum – 157 návštevníkov
Múzeum Andreja Kmeťa – 30 návštevníkov
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku – 4 návštevníci
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku – 3 návštevníci

3. Lektorované prehliadky objednaných skupín sú realizované v režime OTP alebo pre plne zaočkovaných. V prípade skupiny v režime OTP je prehliadka umožnená maximálne pre 10 osôb vrátane lektora. Pre objednanú skupinu (plne očkované osoby) sú hromadné prehliadky organzované bez kapacitných obmedzení.

Osoby v režime OTP – ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (nie starším ako 48 hodín v prípade antigénového testu alebo 72 hodín v prípade PCR testu).

Za plne očkovanú osobu sa považuje osoba najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (alebo najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky s jednodávkovou schémou, prípadne najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19), alebo osoba do 12 rokov veku.

4. Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.

5. Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky.

6. Platba v špecializovaných múzeách Slovenského národného múzea v Martine (okrem Múzea slovenskej dediny) je možná len v hotovosti.

7. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.

8. Dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea.

 

Ďakujeme za pochopenie!


V Martine 20. 9. 2021


___________________________________________________________________________

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci.