Lúčime sa s kolegyňou Elenkou Bercíkovou

od 5. 3. 2019 do 15. 3. 2019

Je nám ťažko a smutno, múzejné chodby stíchli. Po ťažkej chorobe nás v utorok 5. marca 2019 opustila drahá kolegyňa a kamarátka Elenka Bercíková (Zahradníková). Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jej najbližším a tíško spomíname.